, ,

10 ფაქტი თვალებზე, რომელიც არ იცოდით

ჩვენ შევეჩვით თვალების დატვირთვას, მონიტორთან დიდი დროის გატარებით. ცოტა თუ ფიქრობს იმაზე, თუ რა უნიკალური ორგანოა თვალი სინამდვილეში და ჯერ კიდევ რა ცოტა იცის მის შესახებ მეცნიერებამ.

კომენტარები: