,

ძლიერი ანიმაცია იმაზე, რომ ცხოვრება — ეს დიდებული საჩუქარია

ყოველთვის გამოჩნდება ის, ვინც გაგიგებს და გულით შეუყვარდები.

კომენტარები: