,

მხოლოდ გენიოსები იპოვიან განსხვავებებს ამ 15 სურათზე

გენიოსები გამოირჩევიან გონების სისხართით, რესურსების სიუხვით, სიმახვილით. მათ ასევე აქვთ თვისება, მიაქციონ ყურადღება პატარა დეტალებს, რომელთა დანახვა სხვებისთვის თითქმის შეუძლებელია.

საინტერესოა, რამდენად ყურადღებიანები ვართ ჩვენ. შეძლებთ იპოვოთ განსხვავებები მოცემულ სურათებზე?

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ ოთხი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ ორი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ ორი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ ოთხი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

იპოვეთ სამი განსხვავება

← გამწიე →

კომენტარები: