,

შეძლებთ გამოიცნოთ ხელოვნების შედევრები მხოლოდ კონტურების მიხედვით?

ჩვენ გვიყვარს ხელოვნება და უჩვეულო ამოცანები. სწორედ ამიტომ მოვამზადეთ ეს მინი-ტესტი. შეეცადეთ გამოიცნოთ ცნობილი ნახატები მასზე გამოსახული ობიექტების კონტურების მიხედვით.

1.

← გამწიე →

2.

← გამწიე →

3.

← გამწიე →

4.

← გამწიე →

5.

← გამწიე →

6.

← გამწიე →

7.

← გამწიე →

8.

← გამწიე →

9.

← გამწიე →

10.

← გამწიე →

11.

← გამწიე →

12.

← გამწიე →

13.

← გამწიე →

14.

← გამწიე →

კომენტარები: