,

ზამთრის ანიმაცია იმაზე, რომ მეგობრობა არასდროს მთავრდება

 

კომენტარები: